ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Α.Η.Η.Ε. - ΠΑΓΙΩΝ
Eφαρμογή αυτοματοποιημένης
παραγγελιοληψίας e-weee
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Σε περίπτωση που η εγγραφή σας γίνεται με σκοπό τη συμμετοχή της εταιρίας σας στο Πρόγραμμα
«Ανακυκλώνω ΑλλάΖΩ Συσκευή» θα πρέπει, αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας συμπληρώνοντας
τα παρακάτω στοιχεία, ΠΡΩΤΑ να λάβετε στο email σας το σχετικό επιβεβαιωτικό email της εγγραφής σας
στην «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και στη συνέχεια να μεταβείτε εκ νέου στην Πλατφόρμα allazosyskeyvi.gov.gr
για να συνεχίσετε την διαδικασία υποβολής του αιτήματος εγγραφής σας για το Πρόγραμμα.
Αρ.:

Τα παρακάτω πεδία να συμπληρωθούν σε περίπτωση υποκαταστήματος της εταιρείας
Αρ.:
 Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις
 Επιθυμώ την αποστολή διαφημιστικού υλικού
 
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε "καταχώρηση".

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας σταλεί ενημερωτικό e-mail με τους κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή e-weee για αίτηση
παραλαβής αποβλήτων ή αίτηση τοποθέτησης κάδου συλλογής ΑΗΗΕ.

Eάν δεν λάβετε το email με τους κωδικούς χρήστη παρακαλούμε ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας (φάκελος “spam” ή “junk” του email σας)
  ΑρΓεΜΗ: 006259101000