ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Α.Η.Η.Ε. - ΠΑΓΙΩΝ
Eφαρμογή αυτοματοποιημένης
παραγγελιοληψίας e-weee
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δραστηριότητα Επιχείρησης:
 
 
 


Υπόχρεοι εγγραφής (και καταχώρισης στοιχείων) στο ΗΜΑ είναι οι εξής:

  • Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  • Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
  • Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Φο.Δ.Σ.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΗΜΑ

Τα παρακάτω πεδία να συμπληρωθούν σε περίπτωση υποκαταστήματος της εταιρείας.
Μπορείτε να καταχωρήσετε εως 5 υποκαταστήματα


Υπόχρεοι εγγραφής (και καταχώρισης στοιχείων) στο ΗΜΑ είναι οι εξής:

  • Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  • Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
  • Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Φο.Δ.Σ.Α.

Περισσότερες Πληροφορίες: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΗΜΑ
 Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις
 
Μετά την καταχώριση θα λάβετε e-mail με τους κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή e-weee.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το e-mail, παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του mail σας (φάκελος “spam” ή “junk”)
  ΑρΓεΜΗ: 006259101000